Duurzaam ondernemen

ZANDIX heeft al gedurende vele jaren aandacht voor duurzaam ondernemen. Om dit te concretiseren wordt er voldaan aan de eisen van de CO2-prestatieladder (www.skao.nl ).

Wat is de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoer van projecten. Het gaat daarbij met name om de CO2-emissie te reduceren, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.
 
Overeenkomstig de eisen van de CO2-prestatieladder heeft ZANDIX haar CO2-emissies in kaart gebracht en zijn er een aantal reductiedoelstellingen met de bijhorende reductiemaatregelen geformuleerd.

De CO2 Emissie inventaris

Dit rapport is een inventaris van de totale uitstoot aan broeikasgassen (GHG emissies) van Zandix van de 2ehelft van 2020 (vanaf juli tot en met december).  Ook wordt er inzicht verkregen van de herkomst van de gassen. De rapporten kunnen hieronder worden geconsulteerd.

 1. CO2-emissie inventaris 2020
 2. Energiebeoordeling
  1. Energiebeoordeling 2020
  2. Energiebeoordeling 2021
 3. Energiemanagement actieplan
 4. Intern communicatieplan
 5. Extern communicatieplan
 6. CO2-participatie rapport
 7. Zandix CO2 beleidsverklaring
 8. CO2-bewust certificaat