Duurzaam ondernemen

ZANDIX heeft al gedurende vele jaren aandacht voor duurzaam ondernemen. Om dit te concretiseren wordt er voldaan aan de eisen van de CO2-prestatieladder (www.skao.nl, www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/ZANDIX ).

Wat is de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoer van projecten. Het gaat daarbij met name om de CO2-emissie te reduceren, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.
 
Overeenkomstig de eisen van de CO2-prestatieladder heeft ZANDIX haar CO2-emissies in kaart gebracht en zijn er een aantal reductiedoelstellingen met de bijhorende reductiemaatregelen geformuleerd.

De CO2 Emissie inventaris

Dit rapport is een inventaris van de totale uitstoot aan broeikasgassen (GHG emissies). De rapporten kunnen hieronder worden geconsulteerd.

 1. Beleidsverklaring Zandix Group
 2. CO2-emissie inventaris
  1. CO2-emissie inventaris 2020
  2. CO2-emissie inventaris 2021
  3. CO2-emissie inventaris 2022
  4. CO2-emissie inventaris 2023
 3. Energiebeoordeling
  1. Energiebeoordeling 2020
  2. Energiebeoordeling 2021
  3. Energiebeoordeling 1ste helft 2022
  4. Energiebeoordeling 2022
  5. Energiebeoordeling 1e helft 2023
  6. Energiebeoordeling 2023
 4. Energiemanagement actieplan
 5. CO2-emissie reductie rapport
 6. Intern communicatieplan
 7. Extern communicatieplan
 8. CO2-participatie rapport
 9. CO2-bewust certificaat